TEKNAMOTOR, smulkintuvas, smulkintuvai, trupintuvas, trupintuvai, medienos smulkintuvas, šakų smulkintuvas, kirstuvas, kirtiklis, freza kelmams, kelmarovė, kelmų rovimas, niveliavimas, vejapjovė, trimeris, gyvatvorių genėjimas, gyvatvorių karpimas, gyvatvorių formavimas, miško technika, miško mašinos, šienapjovės, briketuotuvas, briketavimo presai, briketavimo mašinos, granuliatoriai, granuliavimo mašinos, šakų smulkintuvai, šakų trupintuvai, šakų kirtikliai, briketavimo ir granuliavimo linijos, malūnai, atliekos
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

ŽIŪRĖKITE VISUS ĮRENGINIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau BDAR) informuojame, kad:

 1. Jūsų asmens duomenis administruoja Teknamotor Sp. z o.o. (adresas: Polska, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis:
  • 6 str. 1 pst. rd. b – atlikti būtinus veiksmus prieš sutarties sudarymą ir sudaryti sutartį bei ją vykdyti;
  • 6 str. 1 pst. rd. c – vykdyti tokius mūsų įsipareigojimus kaip pav.: finansinių atsiskaitymų apskaita;
  • 6 str. 1 pst. rd. f – vykdyti tikslus, kurie teisiniu pagrindu yra tiesiogiai susiję su mūsų interesais, tokiais kaip galima būtinybė gintis arba išaiškinti civilinius ginčus.
 3. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek yra būtina jų apdorojimui. Užtikriname, kad duomenys bus saugomi per visą mūsų sutarties galiojimo laiką, o taip pat tiek laiko, kiek bus būtina galimiems ginčams spręsti, tai yra mažiausiai 10 metų po sutarties nutraukimo arba iki to laiko kada nustos galioti teisės aktuose numatyta prievolė tvarkyti asmens duomenis.
 4. Jūsų asmens duomenų gavėjai remiantis tam tikrais teisės aktais gali būti tiktai tam teisę turintys subjektai. Be to duomenys gali būti perduodami subjektams, kurie Administratoriaus nurodymu tvarko asmens duomenis, pav.: IT paslaugų tiekėjams, subjektams tvarkantiems asmens duomenis dėl įsiskolinimų, logistikos firmoms, kurjerių firmoms, teisininkų kontoroms, mokėjimų operatoriams.
 5. Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, taip pat galite juos taisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, turite teisę juos perkelti, pateikti prieštaravimą.
 6. Tuo atveju, kada duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę apie tai pranešti Asmens Duomenų Apsaugos Tarnybos Pirmininkui.
 7. Asmens duomenys yra pateikiami laisvanoriškai, tačiau nepateikus jų tiek, kiek tai yra būtina, pasekmėje gali trukdyti galimybę pasirašyti sutartį arba vykdyti paslaugų tiekimą.
 8. Administratorius nepriiminės automatizuotų sprendimų, tame ir sprendimų, kurie yra profiliavimo pasekmė.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
į viršų